Individuele Counselling

Counselling is een kortdurende vorm van psychosociale begeleiding. De counsellor ondersteunt bij pijnlijke, moeilijke of ongewenste situaties in jouw leven. Het kan je helpen de balans in jezelf en je leven terug te vinden. Samen met de counsellor ga je op zoek naar een oplossing of een betere omgang met het probleem.

Counselling biedt de cliënt de mogelijkheid zichzelf te onderzoeken, te ontdekken, vindingrijker te worden en daardoor een meer bevredigend leven te kunnen leiden.

(BACP 1984)

Emoties

Counselling, voortgekomen uit de humanistische psychologie, biedt door actief luisteren en empathie ruimte aan het uiten van emoties. (Opgekropte) gevoelens kunnen heel intens zijn. Hier krijgt de cliënt de gelegenheid deze gevoelens nader te onderzoeken en deze daardoor beter te kunnen begrijpen en hanteren. Ervaringen uit het verleden kunnen daarbij aan de

orde komen, omdat ze helpen bij het begrijpen van wat er nu in je leven gebeurt.


De methode is non-directief. Dit betekent dat de counsellor de cliënt niet stuurt, maar aanspoort bij het maken van keuzes. Daarbij oordeelt of veroordeelt de counsellor niet.

emotie
ruzie broers


Voor wie

Counselling is geschikt voor iedereen die stress ervaart, het gevoel heeft dat alles teveel wordt of tegen problemen aanloopt binnen het gezin, werk of relatie.

Voorbeelden van problemen

  • overspannenheid en burnout
  • emotionele problemen
  • vermoeidheid
  • moeilijkheden bij de opvoeding van kinderen
  • relatieproblemen
  • communicatieproblemen en conflicten
  • rouw en verlies
  • levensvragen en zingeving
  • lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, rugpijn, maagpijn of benauwdheid
  • slaapproblemen en concentratieverlies
counselling

Doel

Het doel van de counselling is gericht op een duurzame persoonlijkheidsverandering. Er wordt niet alleen gewerkt aan herstel en verandering op dit moment, maar door de focus op de groei en ontwikkeling ook op de toekomst. Met de steun van de counsellor leer je anders naar jezelf en je leven te kijken en beter met problemen en conflicten om te gaan.

Carl Rogers

Carl Rogers

Carl Rogers was een Amerikaanse psycholoog en psychotherapeut. Hij ontwikkelde de cliëntgerichte benadering die de basis van de counselling is.

Rogers dacht dat het doel van het leven is: Zijn wie je echt bent. Hij raadt therapeuten aan om goed te luisteren naar de cliënt en uit te zoeken wie hij daadwerkelijk is. De houding van de therapeut is gebaseerd op oprechtheid, empathie en acceptatie.


"Zelfacceptatie is het mooiste wat een therapie aan de cliënt kan geven."

Carl Rogers

Registraties

ABvC

Ik ben bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counsellors (ABvC) geregistreerd als register counsellor.

Lidmaatschapsnummer

118272

RBCZ

Ik ben ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) als Resgistertherapeut BCZ

Licentiecode

220083R

Stichting kwaliteitsregister Jeugd

Bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) ben ik geregistreerd als jeugd en gezinsprofessional.

Lidmaatschapsnummer

100019101