Verbindend ouderschap

Hoe heerlijk is het als je het goed hebt met je kind? Dat je op elkaar afgestemd bent, jij begrijpt je kind en je kind begrijpt jou. Jullie genieten van elkaars aanwezigheid en leren allebei van de wereld die jullie door elkaars ogen zien. Ik denk dat elke ouder en elk kind ernaar verlangt om het fijn te hebben samen.

De basis

Ik heb mezelf vaak afgevraagd wat er voor nodig is om het goed te hebben met je kind. De liefde en het verlangen zie ik vrijwel altijd wel in de gezinnen die ik begeleid, maar toch zijn er ruzies, misverstanden en voelen gezinsleden zich eenzaam of ondergewaardeerd. Ik hoorde eens in een podcast iemand zeggen dat we als mens eigenlijk twee basisbehoefte hebben om ons goed te kunnen ontwikkelen: Verbinding en authenticiteit.

Verbinding

Het is voor een kind van levensbelang om zich te verbinden met de mensen om hem heen. Een baby kan niet overleven zonder de hulp van zijn omgeving. En ook als we groeien en volwassen worden is de verbinding met onze partner, onze vriendinnen en onze omgeving belangrijk om ons goed te voelen. Om die verbinding aan te gaan is het nodig dat we ons soms aanpassen.

Authenticiteit

Aan de andere kant is het voor ons ook belangrijk dat we contact hebben met onszelf. Dat we weten wie we zijn en dat we ons bewust zijn van onze passies en behoeften. Elk mens is uniek en als we ons te veel aan gaan passen om de verbinding met ons gezin of onze omgeving te behouden voelt dit vaak aan alsof we onszelf niet meer kunnen zijn.

Verbinden vanuit vrijheid

De kunst als opvoeder, vind ik, is het vinden van de balans tussen verbinding en authenticiteit. De methode van verbindende communicatie of geweldloze communicatie geeft me daar mooie handvatten voor. Doordat we samen op zoek gaan naar onze behoeften en gevoelens met elkaar delen is er zowel aandacht voor het contact met onszelf als onze onderlinge verbondenheid.

In het volgende liedje wordt de botsing tussen de behoefte aan verbinden en die aan authenticiteit mooi beschreven:

Mijn leven is van mij

Ik wil niet gehoorzaam, getemd en oppassend zijn
Ik wil niet fatsoenlijk, geremd en volwassen zijn
Ik ben niet van jou, nee, ik ben vrij
Mijn leven is van mij
……
Ik wil alles leren, vrijwillig en zonder dwang
Wil alles riskeren, want ik ben voor niemand bang
Zo vecht ik en worstel ik me vrij
Mijn leven is van mij
……
Ik wil me niet schikken, voor niemand een voorbeeld zijn
Ik wil niet door blikken van anderen beoordeeld zijn
Ik hou niet van huichelarij
Het leven is van mij

Ik hunker naar vriendschap en wil graag geborgen zijn
Ik deel in jouw blijdschap en ook als er zorgen zijn
Maar verlang niet mijn leven, dat kan ik jou niet geven
Mijn leven is van mij
Van mij!
Mijn leven is van mij/Pia Douwes